7 Tips van Tommy Cares voor succesvol vrijwilligerswerk voor medewerkers

Een van de tools om een prettige werkomgeving te creëren en employee engagement te stimuleren is het aanbieden van een vrijwilligersprogramma met een maatschappelijk doel. Meer en meer bedrijven bieden vrijwilligerswerk aan voor de eigen medewerkers. In Nederland is het aantal medewerkers dat vrijwilligers werk doet in de afgelopen tien jaar verdubbeld. Inmiddels weten we dat betrokken en gelukkige medewerkers een positieve uitwerking hebben op de organisatie. Bovendien kan het aanbieden van een vrijwilligersprogramma de maatschappelijke en organisatiebetrokkenheid vergroten. Echter, verwacht niet dat de medewerkers het vrijwilligersprogramma met open armen zullen ontvangen. De meeste bedrijven hebben moeite om medewerkers te activeren om zich vrijwillig in te zetten. Om het succes te vergroten hebben we 7 tips van Robert Monas, directeur van Tommy Cares Foundation, het filantropisch onderdeel van Tommy Hilfiger Europe.

1. Activiteitenorganisatie uitbesteden

“Toen ik zes jaar geleden begon met het uitwerken van employee engagement gedachte, had ik al snel door dat je moet oppassen dat je niet een soort van intern reisbureau of een eventbureau wordt. Ik deed dat toen alleen, dus wist dat we die weg niet moesten zoeken. Ik kwam een externe partij tegen die gespecialiseerd was in het organiseren van sociale activiteiten met een maatschappelijk doel en het uitbesteden was een gouden oplossing voor mij.”

2. Interne verkoopcampagne

“De medewerkers moesten vervolgens de website met de vrijwilligersactiviteiten gaan lezen en actie ondernemen. Natuurlijk gebeurde dat in het eerste jaar niet gelijk en dat is ook wel logisch. Er is overvloed aan informatie en wanneer ik een massamail het bedrijf instuur, verwacht ik dan ook dat niet mensen daarop zitten te wachten en enthousiast reageren. Er was vrijwel geen reactie. Ik heb dat heel erg op persoonlijke verkoop moeten doen. Je moet het intern verkopen, het commercieel aanpakken, anders werkt het niet.”

3. In groepen organiseren 

“Je moet in eerste instantie de bekendheid van de website vergroten zodat deze door de medewerkers wordt gebruikt. Het werd ze medegedeeld, maar in de praktijk komt niemand naar de website. In ieder geval niet individueel. Maar wel wanneer er in groepsverband een activiteit wordt gepland door de verschillende afdelingen en teams. Nu komen ze in groepen van twintig tot dertig man/vrouw.“

4. Onderzoek en evaluatie 

“We onderzoeken welke activiteiten binnen Tommy Cares haalbaar zijn om te doen, wat werkt en wat niet werkt. Wij voeren evaluaties uit van wat wij doen, zoals hoe medewerkers de activiteiten ervaren. Daar kijken we serieus naar. En de vrijwilligersactiviteiten worden op allerlei fronten op prijs gesteld; werknemers vinden het erg leuk en prettig om mee te doen.”

5. Activiteit matchen op medewerker

“Ons werknemersbestand bestaat uit veel expats. Een van de activiteiten die we doen is plastic uit de grachten vissen. Dit werkt omdat het een wezenlijk onderdeel is van ons lokale ecosysteem. Vanaf hier, de Stadhouderskade, kun je zo een elektrisch bootje inspringen. Daarbij hebben we heel veel expats die nog nooit in een boot op de grachten zijn geweest. Het is dus een schitterend aanbod om samen op een elektrisch bootje op de grachten dat vreselijke plastic eruit te vissen, waarvan overigens nieuwe bootjes gemaakt kunnen worden.“

6. Teamuitje plus

“Het is belangrijk om naar je mensen te communiceren die dit willen doen, dat het mag, dat het hartstikke leuk is en het goed is voor de bonding. Elke afdeling heeft een budget voor een teamuitje. Zeg tegen de afdelingen: “Ga eens met mij op stap. Wij betalen het uitje, het gaat niet ten koste van je eigen budget en je houdt geld over voor ’s avonds in de stad.” Wanneer je de voordelen laat zien, zijn ze meer geneigd om mee te doen.”

7. Sociaal doel binnen waardeketen

“Ik kan een tipje van de sluier oplichten en verklappen dat Tommy Cares hoogstwaarschijnlijk een nieuwe koers gaat uitzetten die veel meer past bij de huidige ontwikkelingen. Wat betreft employee engagement denk ik dat dit in de nieuwe situatie een hybride vorm krijgt. Enerzijds, is het zeker goed om een hele grote groep mensen in een relatief korte tijd iets leuks kunnen doen met een maatschappelijke doel. Anderzijds, de kant die we op willen gaan is veel meer gericht op het inzetten van de expertise van onze eigen mensen. Bijvoorbeeld een jurist die x aantal uur krijgt om een sociaal innovatief bedrijf te ondersteunen. We geloven dat je daarmee meer impact kunt creëren.”

Over Tommy Cares

Tommy Cares is zes jaar geleden als departement binnen Tommy Hilfiger Global opgericht om sociale impact te vergroten. Een van de drie pijlers van Tommy Cares is medewerkers engageren om actief te worden en in betaalde tijd iets terug te geven aan de gemeenschap van Amsterdam. Met ruim 1900 medewerkers op het Tommy Hilfigerkantoor in Amsterdam wordt er inmiddels meer dan 3500 uur per jaar besteed aan corporate volunteering. Enkele voorbeelden van activiteiten: ontmoetingen met ouderen of kinderen uit bepaalde wijken in de stad, plastic uit de grachten van Amsterdam vissen, en een sportdag met vluchtelingenkinderen.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *